جراحی بینی طبیعی

جراحی بینی طبیعی امرزوه یکی از جراحی های پرطرفدار می باشد . همه جراحان سعی دارند تا نتیجه جراحی در انواع بینی ها به صورت طبیعی انجام شود. در جراحی بینی طبیعی ، تناسب بینی با صورت در نظر گرفته می شود. همچنین در این جراحی تغییرلت زیادی در بینی داده نمی شود و تغییرات مربوط به ترمیم انحراف بینی بوسیله یکسان کردن طرفین بینی می باشد.

در جراحی بینی طبیعی چه تغییراتی اعمال می شود؟

  1. تغییر اندازه پره های بینی به طوری که زیاد کوچک نمی شود.
  2. تغییرات در فرم و موقعیت پره های بینی انجام نمی شود.
  3. تغییرات به گونه ایست که نوک بینی تیز نمی شود.
  4. ایجاد قوس کمی در روی بینی به طوری که طبیعی به نظر می رسد.
  5. بین پیشانی و بینی زاویه ای به وجود آورده می شود.
  6. بین بینی و لب زاویه طبیعی و متناسب ایجاد می شود.

جراح بینی چه میزان در نتیجه جراحی بینی طبیعی موثر می باشد ؟

جراح بینی طبیعی نقش بسیار مهمی در نتیجه جراحی دارد . قبل از جراحی، جراح باید بررسی های لازم را برای عمل خوب انجام دهد. در این بررسی جراح بینی را از زوایایی مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین با بررسی ساختار بینی و شکل آن  میزان تناسب بینی با صورت را می سنجد. جراح ، بینی را باید به گونه ای جراحی کند که اثری از  جراحی در بینی  دیده نشود.

کاندیدای مناسب جراحی بینی طبیعی

بینی بر اساس نوع پوست به بینی استخوانی و گوشتی تقسیم می شوند. بینی هایی که دارای پوست کلفتی می باشند بینی گوشتی و بینی که دارای پوست نازک می باشند بینی استخوانی می باشد . بینی استخوانی به دلیل داشتن بافتهای غضروفی قوی قابلیت اعمال تغییرات زیاد را دارند و افرادی که می خواهند بینی عروسکی داشته باشند می توانند این جراحی را انجام دهند . اما بینی گوشتی به دلیل ضخامت پوست و ضعیف بودن غضروف های بینی تغییرات کمی می توان انجام داد و بهترین گزینه برای جراحی بینی طبیعی می باشند. در بینی های گوشتی به دلیل ضخامت پوست زخم هایی که بر اثر جراحی ایجاد می شود به نظر نمی آید ولی در  بینی استخوانی به دلیل داشتن پوست نازک امکان مشاهده بافت های داخلی بینی و تغییرات اعمال شده توسط جراح قابل مشاهده می باشد.

برخی از خدمات دکتر سامان خرمی نژاد

با تشکر مدیریت سایت دکتر سامان خرمی نژاد ،  جراح بینی